facebook

Firma PHU Danstal Daniel Urbanowicz zaistniała na rynku jako hurtownia wyrobów hutniczych w 2009 roku. Od tego czasu cieszy się dobrą opinią oraz doceniana jest za wysoką jakość usług i towarów, które oferuje.

Przez cały okres swojej działalności stara się sprostać wymaganiom swoich klientów, przez co zyskała sobie trwałą i rzetelną opinię firmy skutecznej i wiarygodnej finansowo. Specjalizujemy się w handlu wyrobami hutniczymi, farbami przemysłowymi a także w produkcji konstrukcji stalowych.

Naszymi odbiorcami są głównie firmy produkcyjno-usługowe, ale również małe przedsiębiorstwa, oraz klienci indywidualni.

Sprzedaż prowadzimy zarówno z własnego magazynu, jak również sprowadzamy materiały na zamówienie.

Ofertę firmy uzupełnia produkcja różnego rodzaju konstrukcji stalowych, ślusarka budowlana, oraz możliwość zorganizowania transportu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”PHU DANSTAL Daniel Urbanowicz realizuje, w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska 26, operację pn.: „PHU DANSTAL Daniel Urbanowicz”, której celem jest Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”